จักรยาน Eastern Expo 2012

On มีนาคม 10, 2013 by ramshero

ชื่องาน : จักรยาน Eastern Expo 2012
หน้าที่ :เขียนโปรแกรมจำลองการปั่นจักรยาน โดยการรับค่าจาดเซ็นเซอร์ , เข้าไซ้ติดตั้ง ซอฟแวร์ และฮาร์ทแวย์
รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร์ มีเซ็นเซอร์แม่เหล็กติดที่ก้านล้อจักรยาน ส่งสัญญานเข้ากล่องคอนโทรลเพื่อส่งค่าคลิ๊ก เข้าโปรแกรม
ลักษณะการงาน :เป็นเกมจำลองการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเมื่อ่นจักนยานวีดีโอก็จัเล่นไปตามความเร็วของการปั่น โดยวีดีโอได้มาจากลูกค้า

Comments are closed.