Face Detect งานเปิดตัวชาเขียว Mirai

On มีนาคม 10, 2013 by ramshero

ชื่องาน : Face Detect งานเปิดตัวชาเขียว Mirai
หน้าที่ : เขียนโปรแกรมใช้ภาษา java ใส่ชุดญี่ปุ่นให้คน โดยใช้เทคนิคการจับหน้า
รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งบน mac mini จอภาพขนาดใหญ่ พร้อมกล้องจับภาพ
ลักษณะการงาน : ใส่ชุดญี่ปุ่นให้คน โดยใช้เทคนิคการจับใบหน้าและแสดงภาพออกมายังจอภาพ คล้ายการส่องกระจก

Comments are closed.