เกมตู้เย็น LG BOI

On มีนาคม 10, 2013 by ramshero

ชื่องาน : เกมตู้เย็น LG BOI
หน้าที่ : เขียนโปรแกรมเกมตู้เย็น LG ,เข้าไซ้ ติดตั้งงาน
รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ เอ็กเทนออกสองจอ อินพุตที่ใช้ในการเล่นเป็นโมเดลส่วนประกอบสำคัญของเทคโนโลยีตู้เย็นแบบทั่วไปกับแบบที่ LG ใช้
ลักษณะการงาน : เล่นเกมคนเดียวหรือสองคน ทำให้โมเดลของตู้เย็นทำงานเพื่อใให้อาหารในตู้เย็นของฝั้งของตัวเองสดขั้นมา

Comments are closed.