Interactive Wall ดอยตุง ( สมเด็จย่า )

On มีนาคม 10, 2013 by ramshero

ชื่องาน : Interactive Wall ดอยตุง ( สมเด็จย่า )
หน้าที่ : เขียนโปรแกรม interactive โดยใช้เทคนิค image processing จับภาพจากกล้อง Webcame มาประมวลผล
รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์ ฉายภาพ ลงบนผนังเรียบ
ลักษณะ การงาน : ภาพปกติที่ฉายจะเป็นทุ่งฝิ่นและเทือกเขาแห้งแล้ง เมื่อคนเดินเข้ามาดอกฝิ่นจะกลายเป็นดอกไม่ในโครการหลวงตรงกับตำแหน่งที่คน เคลื่อนไหวอยู่ เทือกเขาก็จะอุดมสมบูรณ์มากขึ้น

Comments are closed.