Touch Screen Play VDO วันแม่ 2554

On พฤษภาคม 15, 2013 by ramshero

หน้าที่ :  เขียนโปรแกรมทัชสกรีน
รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์แสดงแมนูออกจอทัชสกรีนและเอ็กเทนการเสดผลออกโปรเจ็กเตอร์ฉายผนังโค้ง
ลักษณะการงาน : ทัชสกรีนเลือกวีดีโอที่จะแสดง

Comments are closed.