ปั้ม Eastern Expo 2012

On มีนาคม 11, 2013 by ramshero

ชื่องาน : ปั้ม Eastern Expo 2012
หน้าที่ : เขียนโปรแกรมรับค่าจาะเซ็นเซอร์แล้วแสดงเป็นกราฟฟิกระดับน้ำ ,เข้าไซ้ติดตั้ง ซอฟแวร์ และฮาร์ทแวย์
รูปแบบการติดตั้ง : ติดตั้งโปรแกรมลงบนคอมพิวเตอร มีเซ็นเซอร์ติดที่โมเดลปั้มน้ำของลูกค้าเพื่อส่งสัญญานเข้าโปรแกรม
ลักษณะการงาน :คนเล่นกับโมเดลปั้มแล้วระดับน้ำในกราฟฟิดก็จะเพิ่มขึ้น

Comments are closed.