ปั้ม Eastern Expo 2012

ชื่องาน : ปั...

11th มี.ค.

จักรยาน Eastern Expo 2012

ชื่องาน : จั...

10th มี.ค.

Windsor flip books

ชื่องาน : Wi...

10th มี.ค.

P2P Zone4 WEF

ชื่องาน : P2...

10th มี.ค.

P2P Zone3 WEF

ชื่องาน : หน...

10th มี.ค.

Interactive Wall WEF

ชื่องาน : In...

10th มี.ค.

TIECF register

ชื่องาน : TI...

10th มี.ค.

Face Detect งานเปิดตัวชาเขียว Mirai

ชื่องาน : Fa...

10th มี.ค.

เกมตู้เย็น LG BOI

ชื่องาน : เก...

10th มี.ค.

Interactive floor ขอบคุณสื่อ นิทัศน์รัตนโกสิน

ชื่องาน : In...

10th มี.ค.

50property ธนาคารบัวหลวง

ชื่องาน : 50...

10th มี.ค.

Interactive Wall ดอยตุง ( สมเด็จย่า )

ชื่องาน : In...

10th มี.ค.

ทัชสกรีนโฮโลแกรม เครื่องดนตรีไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ชื่องาน : ทั...

10th มี.ค.