ระบบลงทะเบียนจองบัตร : Korea Performance Festival

หน้าที่ : เข...

13th ก.ค.

website ไร่ปลื้มจิตรีสอร์ท

หน้าที่ : เข...

18th ส.ค.

website ร้านค้าออนไลน์ Shop.Ramshero

หน้าที่ : เข...

18th ส.ค.

ผลิตภัณฑ์ badass-jeans ของ ดีเจปอ(แฉแต่เช้า)

หน้าที่ : ทำ...

18th ส.ค.

ระบบ Exhibitor Center และ Press Center ของงานพืชสวนโลก

หน้าที่ : เข...

18th ส.ค.

website งานสัมนา TICEF 2012

หน้าที่ : เข...

18th ส.ค.

website งาน Thailand Medical Hub Expo 2012

หน้าที่ : เข...

18th ส.ค.

Green Heart Tourismthailand 2011

28th พ.ย.

Touch Screen Play VDO วันแม่ 2554

หน้าที่ :  เ...

15th พ.ค.

ระบบ การ์ดถวายพระพร วันแม่ 2554

หน้าที่ : เข...

15th พ.ค.

Flip books ฤดูการผลิตพืชสวนต่างๆพร้อมเทคโนโลยีการผลิตพืชสวนนอกฤดู Horti asia

หน้าที่ : เข...

15th พ.ค.

Flip books การผิตสินค้าคุณภาพและระบบการรับรองคุณภาพ Horti asia 2013

หน้าที่ : เข...

15th พ.ค.

Interactive Wall 1 Land&House at Terminal 21

หน้าที่ : เข...

13th พ.ค.

Interactive Wall 2 Land&House at Terminal 21

หน้าที่ : เข...

13th พ.ค.

Interactive Wall วันแม่ 2554 นิทรรศน์รัตนโกสินทร์

หน้าที่ : เข...

13th พ.ค.

Website พืชสวนโลก

หน้าที่ : เข...

13th พ.ค.

Lucky Draw นิทัศน์รัตนโกสิน

หน้าที่ :  เ...

13th พ.ค.

ปั้ม Eastern Expo 2012

ชื่องาน : ปั...

11th มี.ค.

จักรยาน Eastern Expo 2012

ชื่องาน : จั...

10th มี.ค.

Windsor flip books

ชื่องาน : Wi...

10th มี.ค.

P2P Zone4 WEF

ชื่องาน : P2...

10th มี.ค.

P2P Zone3 WEF

ชื่องาน : หน...

10th มี.ค.

Interactive Wall WEF

ชื่องาน : In...

10th มี.ค.

TIECF register

ชื่องาน : TI...

10th มี.ค.

Face Detect งานเปิดตัวชาเขียว Mirai

ชื่องาน : Fa...

10th มี.ค.

Interactive floor ขอบคุณสื่อ นิทัศน์รัตนโกสิน

ชื่องาน : In...

10th มี.ค.

Interactive Wall ดอยตุง ( สมเด็จย่า )

ชื่องาน : In...

10th มี.ค.